Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Lời bài hát Chiếc Áo Bà Ba

Lời bài hát Chiếc Áo Bà Ba

Lời bài hát Chiếc Áo Bà Ba

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/nhac-tru-tinh/loi-bai-hat-chiec-ao-ba-ba/"></div>Lời bài hát Chiếc Áo Bà Ba   Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh Nón lá đổ nghiêng tóc dài con nước …