Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Lời bài hát Gió Đêm

Lời bài hát Gió Đêm

Lời bài hát Gió Đêm

Lời bài hát Gió Đêm Sáng tác: đang cập nhật. Đêm lặng yên trời buông gió về Ta lặng nghe lòng những tiếc nuối Bóng đêm quạnh hiu chiếm tim ta nỗi bao la Trong …