Hoc Sao Pixcel

Tag: Lời bài hát Hát Cho Con Ngày Mưa

Lời bài hát Hát Cho Con Ngày Mưa

Lời bài hát Hát Cho Con Ngày Mưa

Lời bài hát Hát Cho Con Ngày Mưa   Bài hát ngày ngày mưa mưa Giọng hát của mẹ nghe ngọt lắm Ngọt như giọt nước mưa trong veo Á hà á hà Buồng chuối sau …