Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Lời bài hát Nửa Đêm Khấn Hứa

Lời bài hát Nửa Đêm Khấn Hứa

Lời bài hát Nửa Đêm Khấn Hứa

Lời bài hát Nửa Đêm Khấn Hứa   Trọn đêm nhớ anh chuyện xưa anh hay thường hứa Anh hẹn chờ nhau cùng đi dâng lễ nửa đêm Thầm mong ngày ấy đến với em thật …