Hoc Sao Pixcel

Thẻ: long hang

bom oi

cảm ân Bờm ơi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-an-bom-oi/"></div>BỜM ƠI Người ơi anh hát riêng bài ca… S M’, M’ S’ R’ Si D’ Tặng em, cô gái anh thầm yêu… D’ L’, L’ Si’ S’ R’ M’ lúc em …