Hoc Sao Pixcel

Thẻ: mi sol

co-anh-o-day-roi

Cảm âm sáo trúc – Có anh ở đây rồi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-co-anh-o-day-roi/"></div>CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai La Si Đô2 Đô2 Đô2 Si Mi Sol Mà lòng anh cứ đau thắt lại Mi Sol La Đô2 Si La Sol Giây …
em -yeu-anh

Cảm âm sáo trúc – Em yêu anh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-em-yeu-anh/"></div>EM YÊU ANH Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 …
cao-cao-la-tre

cảm âm Cào cào lá tre – Phan Đình Tùng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-cao-cao-la-tre-phan-dinh-tung/"></div>CÀO CÀO LÁ TRE Tung tăng ngày thơ diều bay phớt phơ lưng đồi Mi Mi Rê Mi Mi Sol La Sol Mi Rê Cào cào em kết tặng anh tiếng cười …
hac giay

cảm âm Hạc giấy

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-hac-giay/"></div>HẠC GIẤY Ở phương trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình Mi Rê Đô Rê Mi, Mi La, Mi Sol, Mi Rê Có khi nào dừng lại và anh nhớ …
loi nguyen

cảm âm Lời nguyện

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-loi-nguyen/"></div>LỜI NGUYỆN Mi, mi đố si đố si la sol, sol la, la sol fa mi lời thề ước anh đã trao cho em, vầng trắng, ánh sao nhiệm màu Mi, đô …
thuong nhau ly to hong

cảm âm Thương nhau lý tơ hồng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-thuong-nhau-ly-to-hong/"></div>THƯƠNG NHAU LÝ TƠ HỒNG Từ miền nam anh ngược ra bắc La la Mi. Mi Re Mi Sol.. Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông. Mi Mi Mi-Re Do …
yeu lai tu dau

cảm âm Yêu lại từ đầu

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-yeu-lai-tu-dau/"></div>YÊU LẠI TỪ ĐẦU Em ơi! Hình như chúng mình Mi Mi Rê Mi Sol Đô Đã hết yêu nhau mất rồi Mi Mi Mi Mi Sol Đô Tại vì sao em hãy nói đi Mi Sol …
cam-am-sao-truc-sau-tat-ca

cảm âm Sau tất cả

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sau-tat-ca/"></div>Sau tất cả Sau tất cả mình lại trở về với nhau Xi Do’ Sol Mi Mi Mi Sol Re’ Do’ Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen …
cam am nguoi den tu trieu chau

Cảm âm Người đến từ triều châu

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-nguoi-den-tu-trieu-chau/"></div>Sol La Đố2..La Sol Đố2 Đố2 La-Sol Mi… Sol Sol La..Đố2 Sol Mí2 Mí2-Rế2 Đố2 Rế2… Đố2 Rế2 Mí2 Mí2 Rế2-Mí2-Rế2 Đố2… La Đố2 Rế2 Rế2 Đố2 La Sol.. Mi Sol La …

Cảm âm vợ người ta

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-vo-nguoi-ta/"></div>Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng Lá mì mì sol mì, mì lá mì mì sol mì Lại một đám mừng ở trong làng Mì mì lá mì mì sol mì …

Cảm Âm My Everything

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-everything/"></div>Cảm âm sáo trúc bài My Everything – Tiên Tiên Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng. Đô đô rê đồ đồ đô rê đô ( là sì …