Hoc Sao Pixcel

Thẻ: mi sol

cam am nguoi den tu trieu chau

Cảm âm Người đến từ triều châu

Sol La Đố2..La Sol Đố2 Đố2 La-Sol Mi… Sol Sol La..Đố2 Sol Mí2 Mí2-Rế2 Đố2 Rế2… Đố2 Rế2 Mí2 Mí2 Rế2-Mí2-Rế2 Đố2… La Đố2 Rế2 Rế2 Đố2 La Sol.. Mi Sol La La La Sol …

Cảm âm vợ người ta

Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng Lá mì mì sol mì, mì lá mì mì sol mì Lại một đám mừng ở trong làng Mì mì lá mì mì sol mì Ngó tên bỗng …

Cảm Âm My Everything

Cảm âm sáo trúc bài My Everything – Tiên Tiên Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng. Đô đô rê đồ đồ đô rê đô ( là sì sì) Em đem …

Cảm âm sáo trúc Bởi vì đam mê

Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằng Là Do Re Mi Re Do Re Là Do Là Đừng nên yêu em sẽ chuốc lấy muộn phiền Là Do Mi La Sol La …

Cảm Âm Khi Người Lớn Cô Đơn

Cảm Âm Khi Người Lớn Cô Đơn Thành phố bé thế thôi Mi Đo Đo Đo Xi Mà tìm hoài chẳng được Xi Xi Xi Đo La Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn …

Cảm Âm Đập Vỡ Cây Đàn

Re mi sol mi re la, la la, re-sol mi re la Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn Mi sol mi sol-la la do la do người ơi người ơi! Tình …

Cảm Âm Đêm Trang Tình Yêu

là sòl là đô rế đô dô Chiều một mình trên phố năm xưa là fa’ mi’ rê đô là Lạc bước giữa đêm đông người fà fà fà sol lá sol sol Rồi một …

Cảm Âm Bài Bởi Vì Đam Mê

Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằng Là Do Re Mi Re Do Re Là Do Là Đừng nên yêu em sẽ chuốc lấy muộn phiền Là Do Mi La Sol La …

Cảm Âm Love You And Love Me

Đố Đố Mi Si Si Sol La Sol Fa Sol Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Mi Đố Đố Đố Si Sol Sol La Sol Fa Sol Rê Mi Rê Rê Rê Rê …

Cảm Âm Nỗi Đau Xót Xa

Từng ngày qua trong lòng anh vẫn nhiều lúc mơ Mi sol la la sol la đố la sol Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay Sol la sol/ sol la sol mi …