Hoc Sao Pixcel

Thẻ: mi2 fa2

vang-anh-di-di

Cảm âm sáo trúc – Vâng anh đi đi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-vang-anh-di-di/"></div>VÂNG ANH ĐI ĐI Giờ em cứ nhớ ngày đầu, mình giận hờn nhau sáng đêm La Rê2 Fa2 Fa2 La La, Mi Mi Mi Si Rê2 Đô2 Anh cuống quýt không biết phải làm sao …
lac-mat-nhau-co-phai-muon-doi

Cảm âm Lạc mất nhau có phải muôn đời

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-lac-mat-nhau-co-phai-muon-doi/"></div>LẠC MẤT NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜI Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Sol, Mi Fa Sol Rê2 Rê2 Đô2 Sol Ngày …
noi nay co anh

cảm âm Nơi này có anh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-noi-nay-co-anh/"></div>NƠI NÀY CÓ ANH Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương La Sol La Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Si Si Đô2 Đô2  Em là …

Cảm âm để nhớ một thời ta đã yêu

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-de-nho-mot-thoi-ta-da-yeu/"></div>Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới khi vắng em trong đời La La2 Sol2 Fa2 La2, Fa2 Mi2 Rê2 Fa2, Mi2 Fa2 Rê2 La# La Tìm đến chân trời …
Cảm âm ngày ấy bạn và tôi

Cảm âm ngày ấy bạn và tôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-ngay-ay-ban-va-toi/"></div>Đồ sol fa sol fa sol đồ đồ Đô sol fa sol fa sol la sol_fa Fa sib sib đô2_rê2 đô2 La sol fa fa Rê fa rê fa la đô2 sol …

Cảm Âm Xin Lỗi Tình Yêu

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-xin-loi-tinh-yeu/"></div>Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời Mi2 fa2 la re2 re2 mi2 fa2 la la Mà sao không đưa được đoạn đường em đi? re2 sol2 sol2 sol2 re2 …