Hoc Sao Pixcel

Thẻ: mi2 mi2

em -yeu-anh

Cảm âm sáo trúc – Em yêu anh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-em-yeu-anh/"></div>EM YÊU ANH Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 …
mot-nha

Cảm âm sáo trúc – Một nhà

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-mot-nha/"></div>MỘT NHÀ Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Si, Rê2 Đô2 Si Si Si La Đôi khi mơ cùng một giấc, …
doi-toi-co-don

Cảm âm sáo trúc – Đời tôi cô đơn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-doi-toi-co-don/"></div>ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên Rê Fa Sol La La La La Rê2 Si La Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành …
em-cua-qua-khu

Cảm âm sáo truc – Em của quá khứ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-em-cua-qua-khu/"></div>EM CỦA QUÁ KHỨ Ngoài anh em có những ai bên em hiện tại Sol Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 Sol Sol Vì yêu em nên anh còn ở lại Sol Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Sol2 Mi2 Cuộc đời cho em tiếng …
vo-hinh-trong-tim-em

cảm âm bài hát Vô hình trong tim em

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-vo-hinh-trong-tim-em/"></div>VÔ HÌNH TRONG TIM EM Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay  Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 Si La La …
cuoi-cung

Cảm âm sáo trúc – Cuối cùng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-cuoi-cung/"></div>CUỐI CÙNG Cuối cùng giấc mơ là thật, thức dậy chẳng còn bên nhau Đô2 La Đô2 Si Sol Mi, Đô2 La Đô2 Si Đô2 Đô2 Cuối cùng nỗi đau là thật, …
trai-tim-cua-em-cung-biet-dau

Cảm âm sáo trúc – Trái tim của em cũng biết đau

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-trai-tim-cua-em-cung-biet-dau/"></div>TRÁI TIM CỦA EM CŨNG BIẾT ĐAU Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây Mi2 Rê2 La Rê2 Mi2 Rê2, La Mi2 Rê2 Sol Rê2 Sol2 …
di-de-tro-ve

Cảm âm sáo trúc – Đi để trở về

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-di-de-tro-ve/"></div>ĐI ĐỂ TRỞ VỀ Tôi đang ở một nơi rất xa Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Nơi không có khói bụi thành phố Si Si Si Si Sol Mi La …
yeu-mot-nguoi-vo-tam

Cảm âm sáo trúc – Yêu một người vô tâm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-yeu-mot-nguoi-vo-tam/"></div>YÊU MỘT NGƯỜI VÔ TÂM Cạnh bên một người vô tâm, là nước mắt tuôn âm thầm Mi La Mi La Si Đô2, Mi Rê2 Rê2 Đô2 Si Fa Là yêu quá …
xa-ki-niem

cảm âm Xa kỉ niệm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-xa-ki-niem/"></div>XA KỈ NIỆM Bàn tay ấy giờ nồng nàn trong đôi tay người khác Đô2 Rê2 Mi2 La La La Đô2 Đô2 Đô2 La Mi2 Hình như gió lạnh vừa thổi qua …
hoa cai mai toc

cảm âm Hoa cài mái tóc

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-hoa-cai-mai-toc/"></div>HOA CÀI MÁI TÓC Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắt Mi mi la do2 la mi2 mi2 Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình Re2 re2 re2 mi2 la sol la …
Cảm âm: trường sơn đông trường sơn tây

Cảm âm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-truong-son-dong-truong-son-tay/"></div>Cảm âm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn RE LA SOL DO2, LA SOL SOL LA Hai đứa ở hai đầu xa thẳm SOL LA …