Hoc Sao Pixcel

Thẻ: mi2 re2

doi-thay

cảm âm Đổi thay – Hồ Quang Hiếu

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-doi-thay-ho-quang-hieu/"></div>ĐỔI THAY Những câu nói yêu đã không còn nhiều tha thiết Do2 xi do2 xi do2. Mi re mi la xi Những ánh mắt trao nhau sao không như lúc đầu …
giac mo chapi

cảm âm Giấc mơ Champi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-giac-mo-champi/"></div>GIẤC MƠ CHAPI Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao Do2 re2 mi2, re2 do2 mi2, re2 do2 sol2 mi2 có hai người chỉ có hai người… yêu nhau …
cam-am-lac-troi

Cảm âm lạc Trôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-lac-troi/"></div>Cảm âm lạc Trôi Mi sol la la la sol la rê2-mi2  Người theo hương hoa mây mù giăng lối  re2 mi2 sol2 mi2 re2 đô rê2 si la sol   Làn …
Cảm âm: trường sơn đông trường sơn tây

Cảm âm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-truong-son-dong-truong-son-tay/"></div>Cảm âm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn RE LA SOL DO2, LA SOL SOL LA Hai đứa ở hai đầu xa thẳm SOL LA …

Cảm Âm Thất Tình

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-tinh/"></div>Anh đã không giữ, được nhiều hạnh phúc cho em Mi mi re mi,re đo đo la sol sol Nhiều khi giận nhau,nước mắt em cứ rơi thật nhiều Sol đo2 re2 …
cam am hong lau mong

Cảm âm Hồng lâu mộng (引子/Dẫn Tử)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-hong-lau-mong-%e5%bc%95%e5%ad%90dan-tu/"></div>Re2 mi2 re2 re2 là đô1 re2 re2 là​ son la son son rề fa son son rề​ fà son lá lá rề lá son là đo1 re2 mí2 re2 mi2 re2 …

Cảm Âm Võ Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/uncategorized/cam-vo-ngua-tren-doi-co-non/"></div>Em dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng Mi2 Sol2 Mi2 Mi2, Re2 Re2 Do2 La, Mi Do2 Re2 Mi2 Anh đã đưa em, đưa em đi tìm …