Hoc Sao Pixcel

Thẻ: nghi ng

Cảm âm bài hát Gợi nhớ quê hương

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-goi-nho-que-huong/"></div>Cảm âm bài hát Gợi nhớ quê hương R2 R2 R2-D2 L R2 F2 Quê em hai mùa mưa nắng S2 S2-F2 R2 F2 L R2-F2 S2 Hai thôn nghèo nối …

Lời Bài Hát Giấc Mơ Trưa – Thùy Chi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/nhac-tre/loi-bai-hat-giac-mo-trua-thuy-chi/"></div>Lời Bài Hát Giấc Mơ Trưa Do Ca Sĩ Thùy Chi Thể Hiện Em nằm em nhớ Một ngày trong veo Một mùa nghiêng nghiêng Cánh đồng xa mờ Cánh cò nghiêng …

Cảm Âm Chiếc Áo Bà Ba

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-chiec-ao-ba-ba/"></div>S S D-R M R x D D-R s-R Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm l D l-s f s r-D x-D x Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ …