Hoc Sao Pixcel

Tag: nh anh

am tham ben em

cảm âm Âm thầm bên em

ÂM THẦM BÊN EM Khi bên anh em thấy điều chi L L L L Đ2 F S Khi bên anh em thấy điều gì L L L L Đ2 F F Nước mắt rơi …
mien cat trang

cảm âm Miền cát trắng

MIỀN CÁT TRẮNG Một mình anh lang lang trên phố, nhớ mùa mưa qua La la rê rê rê rê mi, rê đô rê rê Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ, những chiều mưa …

Cảm Âm Từ Đó Em Buồn

Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xẻ đôi, lúc tình mới thành lời R F S L Đ’ F S F S, SL L1 F RĐ R Trông nhau lần cuối, nước mắt tuôn …

Cảm Âm Bài Giọt Mưa

Mưa ơi rơi nhanh cho chiều giông tố đến tơi bời F F F F M R F S M R D Để ta ngồi lại nơi đây R M R R M F Nhưng …