Hoc Sao Pixcel

Thẻ: nh anh

em-nho-anh-nhieu

Cảm âm sáo trúc bài Em nhớ anh nhiều – Sơn Ca

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-bai-em-nho-anh-nhieu-son-ca/"></div>EM NHỚ ANH NHIỀU Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân Mi đố đố xi đố mí xi xi xi la xi Nhưng trong thật tâm em vẫn …
chia doi con duong

cảm âm Chia đôi con đường – Cao Trung

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/uncategorized/cam-am-chia-doi-con-duong-cao-trung/"></div>CHIA ĐÔI CON ĐƯỜNG L M L ,D’ D’ Si M S anh và em, thế giới không tình yêu F D F, S L S R M anh và em không …
am tham ben em

cảm âm Âm thầm bên em

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-am-tham-ben-em/"></div>ÂM THẦM BÊN EM Khi bên anh em thấy điều chi L L L L Đ2 F S Khi bên anh em thấy điều gì L L L L Đ2 F F …
mien cat trang

cảm âm Miền cát trắng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-mien-cat-trang/"></div>MIỀN CÁT TRẮNG Một mình anh lang lang trên phố, nhớ mùa mưa qua La la rê rê rê rê mi, rê đô rê rê Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ, …

Cảm Âm Từ Đó Em Buồn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tu-em-buon/"></div>Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xẻ đôi, lúc tình mới thành lời R F S L Đ’ F S F S, SL L1 F RĐ R Trông nhau lần cuối, …

Cảm Âm Bài Giọt Mưa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-bai-giot-mua/"></div>Mưa ơi rơi nhanh cho chiều giông tố đến tơi bời F F F F M R F S M R D Để ta ngồi lại nơi đây R M R R …