Hoc Sao Pixcel

Thẻ: nh cho

danh-cho-em

cảm âm Dành cho em – Hoàng Tôn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-danh-cho-em-hoang-ton/"></div>DÀNH CHO EM Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười Sol la si si si la si la sol Hay những lúc vu vơ hờn ghen Si  re’ mi’ re’ …

Lời Bài Hát Dành Cho Em – Hoàng Tôn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/nhac-tre/loi-bai-hat-danh-cho-em-hoang-ton/"></div>Lời Bài Hát Dành Cho Em Do Ca Sĩ Hoàng Tôn Thể Hiện Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười Hay những lúc vu vơ hờn ghen Anh sẽ nhớ …

Cảm Âm Người Đi Tìm Giấc Mộng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-nguoi-di-tim-giac-mong/"></div>Dòng sông nên thơ bên lũy tre ngày nào, ta tắm sông cười đùa hồn nhiên là rê rê rê mi fá mi rê-đồ đồ, rê mí rê là là sòn là …