Hoc Sao Pixcel

Thẻ: nh phu

nhu-nguoi-xa-la

cảm âm Như người xa lạ

NHƯ NGƯỜI XA LẠ Em, quên anh đi vậy em nhé. M M M M R M S Rồi đứng lên nghoảnh đi bước ra bỏ em ngồi lặng lẽ D    L S   …