Hoc Sao Pixcel

Thẻ: nhạc cách mạng

Lời bài hát Bài không tên số 3

Lời bài hát Bài không tên số 3

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/nhac-cach-mang/loi-bai-hat-bai-khong-ten-so-3/"></div>Lời bài hát Bài không tên số 3 Vũ Thành An Yêu nhau cho nhau nụ cười Thương nhau cho nhau cuộc đời Mà đời đâu biết đợi Để tình nhân kết …
Lời bài hát Bài không tên số 2

Lời bài hát Bài không tên số 2

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/nhac-cach-mang/loi-bai-hat-bai-khong-ten-so-2/"></div>Lời bài hát Bài không tên số 2 Vũ Thành An Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió xoáy xoay trong hồn và cơn đau này vẫn …