Hoc Sao Pixcel

Tag: pha pha

mien cat trang

cảm âm Miền cát trắng

MIỀN CÁT TRẮNG Một mình anh lang lang trên phố, nhớ mùa mưa qua La la rê rê rê rê mi, rê đô rê rê Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ, những chiều mưa …