Hoc Sao Pixcel

Tag: quay

ngoi sao bay

cảm âm ngôi sao bay

NGÔI SAO BAY Mùi hương lưu ly bay thoáng qua trong chiều: E C C C D E2 B A G Để giờ đây ai luyến lưu nhiều : E G A G A F …

Cảm âm bài hát Anh xin lỗi

đồ-rê-mi-fa-sol-la-xi = d-r-m-f-s-l-x ——————————— Những lúc trống vắng thấy cô đơn d2-d2-d2-d2-x-l-s Anh mới nhận ra anh đã mất em thật rồi l-l-s-l-s-f-s-f-m-m Còn không em ơi tháng ngày bao êm đềm m-d2-d2-d2-x-l-x-l-s Nhìn lại …