Hoc Sao Pixcel

Thẻ: re2 mi2

noi-long-xa-xu

Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Nỗi lòng xa xứ – Nguyễn Phi Hùng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-sao-truc-bai-noi-long-xa-xu-nguyen-phi-hung/"></div>NỖI LÒNG XA XỨ Một mình nơi đây nhớ thương chốn quê nhà, Mi (mi) si si.. re2 la.. si sol mi…. Cuộc đời công nhân bao bộn bề âu lo, Mi …
yeu-em-nhung-khong-voi-toi

Cảm âm sáo trúc – Yêu em nhưng không với tới

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-yeu-em-nhung-khong-voi-toi/"></div>YÊU EM NHƯNG KHÔNG VỚI TỚI Chờ em dưới gốc phố hằng đêm Re la la la son fa son Anh hát lên khúc ca trao tặng em Do2 đo2 đo2 đo2 …
cam-am-lac-troi

Cảm âm lạc Trôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-lac-troi/"></div>Cảm âm lạc Trôi Mi sol la la la sol la rê2-mi2  Người theo hương hoa mây mù giăng lối  re2 mi2 sol2 mi2 re2 đô rê2 si la sol   Làn …

Cảm Âm Thất Tình

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-tinh/"></div>Anh đã không giữ, được nhiều hạnh phúc cho em Mi mi re mi,re đo đo la sol sol Nhiều khi giận nhau,nước mắt em cứ rơi thật nhiều Sol đo2 re2 …
cam am hong lau mong

Cảm âm Hồng lâu mộng (引子/Dẫn Tử)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-hong-lau-mong-%e5%bc%95%e5%ad%90dan-tu/"></div>Re2 mi2 re2 re2 là đô1 re2 re2 là​ son la son son rề fa son son rề​ fà son lá lá rề lá son là đo1 re2 mí2 re2 mi2 re2 …

Cảm Âm Sáo Trúc Trái Tim Bên Lề

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-sao-truc-trai-tim-ben-le/"></div>Em đã biết bao ngày bên em.. la -la -la -fa -re -xib -xib.. Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. fa -sol -la -la -la -fa -re -mi -mi.. …

Cảm âm tìm được nhau khó thế sao

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tim-duoc-nhau-kho-sao/"></div>Đừng khóc.. nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc Re La.. La Son Son Son Fa Mi Re La Rất đau nhưng anh phải lạnh lùng La Son Son Son Fa …

Cảm Âm Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-o-hai-dau-noi-nho/"></div>Chiều chiều em đứng ngó bên sông La (sol)la (re2)mi2 (mi2)sol2 sol2 mi2 re2 Buồn thương con sáo sậu khi lúa mùa trổ đồng thơm bông Do2 re2 re2 mi2 (la)do2 , …

Cảm Âm Buồn Con Sáo Sậu

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-buon-con-sao-sau/"></div>Chiều chiều em đứng ngó bên sông La (sol)la (re2)mi2 (mi2)sol2 sol2 mi2 re2 Buồn thương con sáo sậu khi lúa mùa trổ đồng thơm bông Do2 re2 re2 mi2 (la)do2 , …

Cảm Âm Không Quan Tâm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-khong-quan-tam/"></div>Dù người ta hay nói em yêu tôi chẳng yêu thật lòng, La Si Do2 Re2 Mi2 .. Re2 Do2 Si Do2 Si Sol Mi em xem như thú vui qua đường …

Cảm Âm Mấy Nhịp Cầy Tre

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-may-nhip-cay-tre/"></div>la mi2, mi2 mi2 mi2 sol2 la2 la re2 mi2 mi re2, re2 re2 re2 mi2 mi la re2 mi re2, si la sol la-sol mi la-sol mi mi la re2 re2 …

Cảm Âm Bài Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-bai-luong-son-ba-truc-anh-dai/"></div>La si do2 mi2 re2 do2 si2 sol,la la2 sol2 mi2 La si do2 mi2 re2 do2 si sol,la si do2 si sol la Re2 re2 mi2 fa2 la do2, re2 re2 …