Hoc Sao Pixcel

Tag: S

Lời bài hát Sa Mưa Giông

Lời bài hát Sa Mưa Giông

Lời bài hát Sa Mưa Giông    Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài Giọt buồn giọt tủi đêm ngày Cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu Dẫu mà cơn nắng …
Lời bài hát Seasons In The Sun

Lời bài hát Seasons In The Sun

Lời bài hát Seasons In The Sun Lời việt bài hát Seasons In The Sun Xin chia tay anh, người bạn mến thương Đôi ta quen nhau khi mới lên chín hoặc mười Vui bên …