Hoc Sao Pixcel

Tag: sao em

vua di vua khoc

cảm âm Vừa đi vừa khóc

VỪA ĐI VỪA KHÓC Tình yêu ban đầu, tựa như là phép nhiệm màu. m-d2-x-l, -m-l-x-d2-x-s. Hạnh phúc đơn sơ, là những cái ôm đầu tiên. m-d2-x-l, -s-l-l-s-d-r,m. Là lúc nắm tay, hẹn hò tung …