Hoc Sao Pixcel

Tag: si sol

cuoi-cung

Cảm âm sáo trúc – Cuối cùng

CUỐI CÙNG Cuối cùng giấc mơ là thật, thức dậy chẳng còn bên nhau Đô2 La Đô2 Si Sol Mi, Đô2 La Đô2 Si Đô2 Đô2 Cuối cùng nỗi đau là thật, vỡ vụn cả …

Cảm Âm Biển Tình

Sol La Đố La Sol Sól Lá-Sól Mí Sol La Đố La Sol Sól Lá-Sól Rế Sol La Đố Mí, Sól Sol La Mí Rế Sol La Đố Mí Sól Mí Rế Sol La Đố …

Cảm Âm Love You And Love Me

Đố Đố Mi Si Si Sol La Sol Fa Sol Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Mi Đố Đố Đố Si Sol Sol La Sol Fa Sol Rê Mi Rê Rê Rê Rê …

Cảm Âm Nắm Lấy Tay Anh

Là đô rế đô..si đô rế si là si đố si la sol si mì Là đô rế đố mí rê đô si là si đố si rế đô si là Là si đố si …