Hoc Sao Pixcel

Thẻ: sib sib

cam am tieng hai dem

Cảm âm bài hát Tiếng hai đêm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-tieng-hai-dem/"></div>Cảm âm bài hát Tiếng hai đêm   Đêm năm xưa trăng chiếu rọi đầu thôn. (Đ R ) R R ,Đ R S (S Đ R ) Trăng mấy mùa chưa …

Cảm Âm Giã Từ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-gia-tu/"></div>Mì là đô đô đô rê-mí là là sòn là đồ sol lá mì mì mì mi lá mi rê rê đồ rê mí mì mì sib là sib,sib rế rế đô …

Cảm âm phai dấu cuộc tình

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-phai-dau-cuoc-tinh/"></div>Một người ra đi vội vã Sol sol la sib sol rế Mang theo những dấu yêu xa rời Đố đố rế rế đố sib pha son Một người về trong sầu …

Cảm Âm Người Thầy

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-nguoi-thay/"></div>R R F R M-F M D M R D D M F S S F S L S L Sib L S D2 Sib, F S L S F L S …