Hoc Sao Pixcel

Tag: sol la

Cảm Âm Nếu Em Không Về

Cảm Âm Nếu Em Không Về

mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi đồ rê rê đồ rê đồ rê mi sol la mi sol mi sol la, la đố la xi! mi sol-la đố xi sol …

Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

(Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2 Đố Sol La Đố Rế Đố Sol …

Cảm Âm Những Ngày Xưa Thân Ái

Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai La Re Fa Sol La, La Mi La Re’ Re’ Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa Re’ La Re’ Fa’ Fa’, …

Cảm Âm Mưa Nhạt Nhòa

A4 ( La trầm nhé mn) Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa F F.. la M M, DR D sib D Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ Sol-la sol, …

Cảm Âm Nắm Lấy Tay Anh

Là đô rế đô..si đô rế si là si đố si la sol si mì Là đô rế đố mí rê đô si là si đố si rế đô si là Là si đố si …

Cảm Âm Dắt Trâu Ra Đồng

Em dắt trâu ra đồng ngoài kia nắng lên tươi hồng Đô2 mi2 rê2 đô2 sol, sol la đô2 la sol fa , dưới gốc cây ngô đồng đàn chim hót vang tưng bừng. la …