Hoc Sao Pixcel

Tag: sol mi

Cảm âm Con đường chúng ta đi

Cảm âm Con đường chúng ta đi

Cảm âm Con đường chúng ta đi             (敢问路在何方)TDK   Fa Rề Lá Sol Lá Fa Mi Rề Mi Sol Lá Fa Rề Là Rế Là Rế Đô Sib La Fa Sol La Sí La …

Cảm Âm My Everything

Cảm âm sáo trúc bài My Everything – Tiên Tiên Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng. Đô đô rê đồ đồ đô rê đô ( là sì sì) Em đem …

Cảm Âm Gạt Đi Nước Mắt

Anh đếm bao nỗi cô đơn từng ngày, Si Đố Si Đố Si La Mi Mi Anh đếm giây phút nhớ em từng giờ La Si La Si La Sol Mi Mi Làm sao xoá …

Cảm Âm Sáo Trúc Cầu Vòng Sau Mưa

Đứng giữa con đường mưa anh vô tình nhớ một nụ cười La La Sol Fa Sol Mi’ Re Do Mi’ Re Do La Đứng giữa con đường mưa anh vô tình nhớ một vòng …

Cảm Âm Đập Vỡ Cây Đàn

Re mi sol mi re la, la la, re-sol mi re la Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn Mi sol mi sol-la la do la do người ơi người ơi! Tình …

Cảm Âm Người Yêu Cũ

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, la fa’ mi’ re’ mi’ la la Tình yêu có thể đến rồi đi la do’-re’ do’ xib do’ fa la Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt …