Hoc Sao Pixcel

Thẻ: sol sol

Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-walking-horizon/"></div>Cảm âm Walking to horizon 月 亮 依 旧 停 在 旷 野 上 (举 头 望 天 只 见 雁 两 行) Là Rê Rê Fá Rê Đô Là Đô Rê …
Cảm âm Giữ mãi bóng hình em

Cảm âm Giữ mãi bóng hình em

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-giu-mai-bong-hinh-em/"></div>Cảm âm Giữ mãi bóng hình em Là Sì Đô Là Sì Đô Là Là Sì Đô Mi Rê Mi Rê Đô Là Sì Đô Là Đô Đô Đô Rê Mi Rê …
cam am tan dong song ly biet

Cảm âm Nhạc phim tân dòng sông ly biệt

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-nhac-phim-tan-dong-song-ly-biet/"></div>Cảm âm Nhạc phim tân dòng sông ly biệt (情深深雨濛濛) Xin cho yêu em tháng ngày. Sol Sol Sol Sol Lá Mì Đường đời sóng gió anh vẫn chờ. Mì Sol Đố …
九月九的酒

Cảm âm bài 九月九的酒

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-bai-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e4%b9%9d%e7%9a%84%e9%85%92/"></div>Cảm âm bài 九月九的酒 Sol Đố Rê Rê Đố Fa Fa Rề Fa Lá Sol Sol Đố Đố Rề Đồ, Fa Fa Rê Rê Đồ Đô Đô Đô Đô Đô Rế Đô …
cam am nghe veo von

Cảm âm bài hát Ngheo véo von (nhạc thiếu nhi)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-bai-hat-ngheo-veo-von-nhac-thieu-nhi/"></div>Cảm âm bài hát Ngheo véo von (nhạc thiếu nhi) Nghe véo von trên vòm cây Sol La Sol Sol Mi Sol Họa Mi với chim oanh Đô Mi La Sol Sol …
Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-luong-son-ba-chuc-anh-dai/"></div>Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề…Rế Đô Là Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề Mi Fa Mi Rê …

Cảm âm Love paradise

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/beat-nhac-khac/cam-love-paradise/"></div>Đố Đố Si Mì Fa Sol Sol Sol Sol La Si Đố Đố Đố Si La Sol Sol Sol Đố Sol Mì Fa Sol Rề   Sol Sol Lá Mì Fa Sol …

Cảm âm Họa tâm (nhạc hoa)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-hoa-tam-nhac-hoa/"></div>Rề Fa Sol, Sol Sib La Sol Fa Sol Rề Rê Fa Sol,Sol Sib La Fa Sib Đố Rế Fá2 Rế2 Rế2, Đố2 Sib Đố2, Sib La Sib, Đố Sib La Fà …

Cảm âm 世上只有 妈 妈 好

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-%e4%b8%96%e4%b8%8a%e5%8f%aa%e6%9c%89-%e5%a6%88-%e5%a6%88-%e5%a5%bd/"></div>世..上只..有 妈 妈 好 (没 有 妈 妈 最 苦 恼) Rế ..Đố Là.. Đố Fá Rế Đồ Rế 有 妈 的 孩 子 像 块 宝 (没 妈 的 孩 子 …
cam am happy new year

Cảm âm Happy new year

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-happy-new-year/"></div>Mi… Fa Mi Rê Đồ Đồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 Si Si Đố2 La, La Si Sol Đố2 Si Si La La Sol Sol   Đồ Rê Mi… Fa Mi Rê …
cam am vi tri nao cho anh

Cảm âm Vị Trí Nào Cho Anh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-vi-tri-nao-cho-anh/"></div>Ánh trăng thề ngày nào bên nhau Rê2 Đô2 La Sol La Đô2 Đô2 Dịu ngọt em nói yêu anh suốt đời Sol La Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Rê2 La Nhớ hôm nào dìu người trong tay La Sol Fa …

Cảm âm mất anh em có buồn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-mat-anh-em-co-buon/"></div>Đã bao giờ em ngồi nhìn lại chuyện tình mình hay chưa Mi2 Rê2 Đô2 Si Si Sol Sol, Sol Sol Sol Si Đô2 Đã bao giờ em nhớ đến lời mình …