Hoc Sao Pixcel

Tag: sol sol

Cảm Âm Đồng Xanh

Fa sol la fa fa, fa sol la sib la sol fa Đồng xanh gió ru êm. Và mây nâng bước chân em về. Fa sol la fa fa re do sol sol fa sol …

Cảm âm anh sẽ tốt mà

Cảm Âm Anh sẽ tốt mà Sáng tác: Phạm Hồng Phước Hãy cứ bước đi đừng quay đầu lại Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Sol Sol Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi …
noi lai tinh xua

Cảm âm Nối lại tình xưa

Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa Re-fa sol sol sol.. la D fa re-fa sol.. Chuyện tình mình bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm Sol sol sol R R …
cam am anh

Cảm âm Anh

Cảm âm Anh – Hồ Quỳnh Hương Sáng tác: Xuân Phương Một lời anh không muốn nói Đô Đô Fa Sol La La Là một mai hai ta không cách xa Đô Đô Sol Sol …

Cảm Âm Lối Về Đất Mẹ

Đô rê sol, sol đô2 la sol đồ rề sol Rê sol la đô2, đô2 rê2 mi2 mi2 rê2 sol2 mi2 rê2 đô2 Đô2 mi2 rê2 đô2 la đô2 la sol Sol đô2 la sol …

Cảm Âm Bà Tôi

Sol La La La La Sol Mi Bà tôi đưa tôi ra đầu làng Sol Sol Sol Sol La Sol Đố La một mình bà đội cả trời nắng to La La Rế Rế Đố …

Cảm Âm Kiss the rain

Son do re re mi mi do re mi re sol sol sol sol la si si do do re mi re do si do si sol sol la la sol fa fa sol sol …