Hoc Sao Pixcel

Thẻ: sol sol

Cảm âm Cry on my shoulder

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/uncategorized/cam-cry-shoulder/"></div>Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì …

Cảm Âm Tình Yêu Màu Nắng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tinh-yeu-mau-nang/"></div>Re fa re fa fa la Re fa re fa fa la sol sol sol sol fa fa, bụp chát bụp tét chát Re fa re fa fa la Re fa re …

Cảm Âm Nụ Hồng Mong Manh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-nu-hong-mong-manh/"></div>Anh đem trao cho em nụ hồng, Fa fa fa fa fa rê đô Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Đô rê fa ,fa fa fa fa sol la …
Cảm âm sao trúc anh  khác hay em khác

Cảm âm sao trúc anh khác hay em khác

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/beat-nhac-viet/cam-sao-truc-anh-khac-hay-em-khac/"></div>mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do Có phải em hết yêu anh rổi do re re do fa sol-la Em hay nói đi ngươi ơi sol sol sol fa re sol …

Cảm Âm Nỗi Buồn Mẹ Tôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-noi-buon-toi/"></div>Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con. Fa Sol Fa Rê, sib Đô Rê Sol Mi Rê Áo nào sờn vai, lời ru theo tháng năm dài. Rê-Fa sol …

Cảm Âm Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-khi-co-don-em-nho-ai/"></div>Từng giọt mưa long lanh xôn xao, mi fa sol sol sol sol sol Để mộng mơ trong em bay cao, mi fa sol sol sol sol sol Em đâu biết tình …

Cảm Âm Anh Yêu Em Nhiều Lắm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-anh-yeu-em-nhieu-lam/"></div>Bao năm trôi qua anh vẫn yêu em, dù chuyện tình mình giờ đi xa lắm Mi La Sol La Sol Sol Sol Mi, Sol Sol Sol Rê Rê Mi Và trái …

Cảm Âm Tân Dòng Sông Ly Biệt

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tan-dong-song-ly-biet/"></div>Đoạn dạo đầu: Đồ pha la sol đố đồ pha la sol pha rề La đố pha rế Rê pha..đố rế đố lá pha rề,mi pha lá…sol Xin cho yêu em tháng …

Cảm âm phai dấu cuộc tình

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-phai-dau-cuoc-tinh/"></div>Một người ra đi vội vã Sol sol la sib sol rế Mang theo những dấu yêu xa rời Đố đố rế rế đố sib pha son Một người về trong sầu …

Cảm Âm Sáo Trúc Ngỡ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-sao-truc-ngo/"></div>La La Sol-La La Sol Re Anh bỗng thấy nhớ em nhiều Sol Sol Fa Sol Do’ La Anh thấy lòng chợt lẻ loi La La Sol La Sol Re Cô đơn …

Cảm Âm Sáo Trúc Cây Đàn Sinh Viên

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-sao-truc-cay-dan-sinh-vien/"></div>la si đố đố si sol la la la si đố đố si sol sol mí fa’ mí rế mí la lá són rế són mi đô3 sí són mí són la …

Cảm âm sáo trúc bài hát Anh khác Hay Em Khác

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-sao-truc-bai-hat-anh-khac-hay-em-khac/"></div>mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do Có phải em hết yêu anh rổi do re re do fa sol-la Em hay nói đi ngươi ơi sol sol sol fa re sol …