Hoc Sao Pixcel

Thẻ: sol2 mi2

vang-anh-di-di

Cảm âm sáo trúc – Vâng anh đi đi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-vang-anh-di-di/"></div>VÂNG ANH ĐI ĐI Giờ em cứ nhớ ngày đầu, mình giận hờn nhau sáng đêm La Rê2 Fa2 Fa2 La La, Mi Mi Mi Si Rê2 Đô2 Anh cuống quýt không biết phải làm sao …
em-cua-qua-khu

Cảm âm sáo truc – Em của quá khứ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-em-cua-qua-khu/"></div>EM CỦA QUÁ KHỨ Ngoài anh em có những ai bên em hiện tại Sol Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 Sol Sol Vì yêu em nên anh còn ở lại Sol Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Sol2 Mi2 Cuộc đời cho em tiếng …
trai-tim-cua-em-cung-biet-dau

Cảm âm sáo trúc – Trái tim của em cũng biết đau

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-trai-tim-cua-em-cung-biet-dau/"></div>TRÁI TIM CỦA EM CŨNG BIẾT ĐAU Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây Mi2 Rê2 La Rê2 Mi2 Rê2, La Mi2 Rê2 Sol Rê2 Sol2 …
yeu-mot-nguoi-vo-tam

Cảm âm sáo trúc – Yêu một người vô tâm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-yeu-mot-nguoi-vo-tam/"></div>YÊU MỘT NGƯỜI VÔ TÂM Cạnh bên một người vô tâm, là nước mắt tuôn âm thầm Mi La Mi La Si Đô2, Mi Rê2 Rê2 Đô2 Si Fa Là yêu quá …
xa-ki-niem

cảm âm Xa kỉ niệm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-xa-ki-niem/"></div>XA KỈ NIỆM Bàn tay ấy giờ nồng nàn trong đôi tay người khác Đô2 Rê2 Mi2 La La La Đô2 Đô2 Đô2 La Mi2 Hình như gió lạnh vừa thổi qua …

cảm âm Giấc mơ tuyết trắng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-giac-mo-tuyet-trang/"></div>GIẮC MƠ TUYẾT TRẮNG Không một ai khác trên đời đem về em tuyết trắng Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Đô2, Rê2 Đô2 Rê2 Sol2 Sol2 Không một nơi khác trên đời lấp lánh anh Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Đô2 La2 La2 Sol2 Anh là mơ giữa ban …
noi nay co anh

cảm âm Nơi này có anh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-noi-nay-co-anh/"></div>NƠI NÀY CÓ ANH Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương La Sol La Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Si Si Đô2 Đô2  Em là …
cam am thanh hoa su

Cảm âm Thanh hoa sứ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-thanh-hoa-su/"></div>Thanh hoa sứ               (青花瓷)   Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,La Sòl Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Là Mí2 Rê2 Đồ2 Đồ2 Sol La Mí2,Mí2 Mí2 Rế2 Mí2,Mí2 Rế2 …