Hoc Sao Pixcel

Tag: son fa

Cảm Âm Mưa

đồ fa son la son xib la son fa fa son fa rế rế mí fá đố la đố xib la son fa son đồ fa son la son xib la son fa fa son …

Cảm Âm Về Quê

Theo em anh thì về. Rế rế rê đố la sòn la. Theo nhau ta thì về Rế rế rế đố la sòn la THăm lại miền quê nơi có một triền đê Son rề/ …

Cảm Âm Chúc Em Ngủ Ngon

Anh nhìn em yên giấc dưói ánh trăng hiền hoà FA MI FA SON LA SON FA MI RE ĐO Đêm này không mưa giăng cớ sao đêm lạnh căm? RE DO RE MI FA …

Cảm Âm Đón Xuân

Xuân đã đến rồi, reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời Fa son la mi, re mi re re fa son do. Vui trong bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi Do2 do2 …

Cảm Âm Tình Xưa Nghĩa Cũ

Là là đố rề fá mí rế đố Là đố rế rế, đố là đố fa rê son Son fà sòn là đố Son la đố đố fa rề Rê la son fa rề fa …

Cảm Âm Xuân Về Bản Mèo

(sáo meo) (sicos thê thôi sib) Đô2 si đô2… si đô2…. mi đô) ( vuốt từ từ mi xuống đồ) Mi fa son mi fa (si son si) son Sòn…. đồ mi fa son mi …

Cảm Âm Làng Quan Họ Quê Tôi

Fa đô lasi đố. Rê.do la la.son.la.do sonfa. La son sonfasonla redo. Fa sonfa đồ refa son. Fa sonfa đồ fa rêmi son… Fa đô lasi đố. Redo la sido dore. Đô la, son mifa …