Hoc Sao Pixcel

Thẻ: son son

yeu-mot-nguoi-co-le

Cảm âm sáo trúc – Yêu một người có lẽ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/ca%cc%89m-am-sao-truc-yeu-mo%cc%a3t-nguoi-co-le%cc%83/"></div>YÊU MỘT NGƯỜI CÓ LẼ L O U (Fa Fa Fa…) Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh  Fa Mi Fa La Fa Son La, Mi Rê …
mien cat trang

cảm âm Miền cát trắng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-mien-cat-trang/"></div>MIỀN CÁT TRẮNG Một mình anh lang lang trên phố, nhớ mùa mưa qua La la rê rê rê rê mi, rê đô rê rê Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ, …

Cảm Âm A little love

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-little-love/"></div>Greatness as you mi mi son la Smallest as me fa son fa mi You show me what is deep as sea mi đố si la son fa mi A little love, …

Cảm Âm Take me to your heart

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-take-heart/"></div>Son son son son la si si, re mi son mi son son son la si son Son son son son la si si, la la la la si mi la Son …

Cảm Âm Làng Quan Họ Quê Tôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-lang-quan-ho-que-toi/"></div>Fa đô lasi đố. Rê.do la la.son.la.do sonfa. La son sonfasonla redo. Fa sonfa đồ refa son. Fa sonfa đồ fa rêmi son… Fa đô lasi đố. Redo la sido dore. Đô …