Hoc Sao Pixcel

Tag: Tình Cha

Lời bài hát Tình Cha

Lời bài hát Tình Cha

Lời bài hát Tình Cha   Tình Cha ấm áp như vầng thái dương Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn Suốt đời vì con gian nan Ân tình đậm sâu bao nhiêu Cha …