Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Tôi Vẫn Cô Đơn

Lời bài hát Tôi Vẫn Cô Đơn

Lời bài hát Tôi Vẫn Cô Đơn

Lời bài hát Tôi Vẫn Cô Đơn   Tôi vẫn cô đơn, em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ Tôi vẫn cô đơn không người thương …