Hoc Sao Pixcel

Tag: Và Như Cơn Gió

Lời bài hát Và Như Cơn Gió

Lời bài hát Và Như Cơn Gió

Lời bài hát Và Như Cơn Gió   Mãi mãi trong em lắng đọng Chuyện buồn trôi theo cơn gió Đêm nay em mơ giấc mơ hồng Bình yên giữa đêm mênh mông Thế nhé …