Hoc Sao Pixcel

Thẻ: video hướng dẫn thổi sáo

cach cam sao

Bài 2:Cách thổi kêu và kết hợp chạy ngón trên cây sáo

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/hoc-sao-co-ban/bai-2cach-thoi-keu-va-ket-hop-chay-ngon-tren-cay-sao/"></div><!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above …

Video hướng dẫn thổi sáo: Giấc mơ trưa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/huong-dan-thoi-tung-bai/video-huong-dan-thoi-sao-giac-mo-trua/"></div>Hướng dẫn thổi bài  Giấc Mơ Trưa Cảm âm: https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-bai-hat-giac-mo-trua/ Học sáo trúc: https://hocsao.net Học sáo cơ bản: Học sáo trúc nâng cao: Hướng dẫn thổi từng bài: Nếu bạn muốn học …
Hướng dẫn thổi sáo bài Trống Cơm

Hướng dẫn thổi sáo bài Trống Cơm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/huong-dan-thoi-sao-bai-trong-com/"></div>Các bạn có thể tìm thấy cảm âm trống cơm tại: https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-trong-com/ Hoặc tham khảo các bài hướng dẫn sáo trúc cơ bản – Hướng dẫn sáo trúc nâng cao Hoặc tìm …
huong_dan_thoi_cac_not_tren_sao_truc

Video 2 Hướng dẫn Thổi các note trên sáo

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/video-2-huong-dan-thoi-cac-note-tren-sao/"></div>Sau khi xem xong video 1: Nhạc lý và làm quen với sáo trúc, thì đến với Video số 2, các bạn sẽ được hướng dẫn thổi các nốt trên sáo trúc.<!-- …