Hoc Sao Pixcel

cảm âm Chia đôi con đường – Cao Trung

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

CHIA ĐÔI CON ĐƯỜNG

L M L ,D’ D’ Si M S

anh và em, thế giới không tình yêu
F D F, S L S R M

anh và em không có chung đường đi
R D R, S F M, L Si

anh và em nay mỗi người mỗi ngã
Si D’ Si, F# S L Si

duyên chúng ta đành thôi xa nhau

L M L, Si D’ Si M S

mưa từng đêm anh nhớ em nhiều thêm
F D F, S L S R M

căn phòng xưa nay vắng em buồn tênh
R D R, S F M, L Si

mây buồn trôi ánh trăng vàng hiu hắt
Si D’ Si, Si D’ R’, Si L

anh giá băng ngồi đây khóc 1 mình

D’ R’ M’, M’ R’ M’, R’ D’ S’ F’ F’ M’ F’

mình anh thôi mưa lệ rơi thiên đường vắng xa em mù khơi
Si D’ R’, R’ D’ R’, D’ Si F’ , M’ M’ R’ M’

mình anh thôi nghe buồn trôi nghe lạnh giá con tim mồ côi
L Si D’, D’ Si D’, D’ L M’ R’ R’ ,D’ R’

tình đôi ta đang đẹp đôi nay đành phải xa nhau người ơi
R’ D’ Si, Si L S#, L Si M’

biết nói gì khi đường tình chia hai lối
D’ R’ M’, M’ R’ M’, R’ D’ S’ F’ F’ M’ F’

đành thôi nhé anh và em không còn đón đưa trong chiều mưa
Si D’ R’, R’ D’ R’, D’ Si F’ , M’ M’ R’ M’

đành thôi nhé anh và em không còn luyến lưu như ngày xưa
L Si D’, D’ Si D’, D’ L M’, R’ M’ D’ R’

đành chia đôi con đường đi, em là nắng anh sẽ là mưa
R’ D’ Si, Si D’R’, D’ Si D’ L

bởi đôi ta không thể chung 1 con đường

 

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply