Hoc Sao Pixcel

Cảm âm sáo trúc bài anh nhận ra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Đo2 re2 si la son
Mi son la la son son do remi
Đo2 re2 si la son
Mi son la si la la

Đo2 re2 si la son
Mi son la son do do son remi
Đo2 re2 si la fason
Mi son la si la si sonsi si

[ĐK]
Đo2 re2 mi2 mi2 sonla son
Mi2 re2 do2 re2 re2 do2 re2
Đo2 re2 mi2 mi2 sonla son
mi2 re2 do2 do2 re2 si son sonla

Các đọn tiep theo đều giống nhau. Chỉ có đoan cuoi la:
Đo2 re2 mi2 mi2 sonla son
Mi2 re2 do2 re2 re2 do2 re2
do2 re2 do2 re2mi2 mi2 son2la2 son
mi2 re2 do2 do2 re2 son la.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply