Hoc Sao Pixcel

Cát Bụi Cuộc Đời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.20 out of 5)
Loading...
Cát Bụi Cuộc Đời

Cát Bụi Cuộc Đời

Tác giả: Hà Sơn
Năm sáng tác:
Thể loại: Nhạc trữ tình
Tone :
Nhạc cụ: Sáo trúc
Người viết cảm âm: Tài Robert

Này bạn thân ơi
RE SOL_LA DO2_RE2 RE2

Số kiếp nhân sinh
RE2_MI2 MI2_SOL2 MI2_RE2 RE2

Chỉ là cõi tàn trần gian
RE2_DO2 LA LA_RE2 FA FA_SOL LA

Dù anh và tôi
SOL_LA RE2 RE2_FA2 FA2_SOL2

ai   sang giàu  ai gian khó
SOL2 SOL2_FA2 RE2

FA2 FA2_SOL2 SOL2_LA2

Mai ra kiếp con người
MI2 MI2 MI2_SOL2 MI2_RE2 DO2

Về với cát bụi mờ
SOL_LA RE2 RE2_FA2 LA SOL – bj ho

Thì cũng đều đôi tay trắng
FA SOL_FA RE FA FA_SOL SOL_LA

Đời là phù du
RE SOL LA DO2_RE2

Ta sống hôm nay
RE2_MI2 MI2_SOL2 MI2_RE2 RE2

Không biết về  ngày mai sau
DO2 DO2_RE2 LA SOL_FA FA_SOL SOL_LA

Hãy dành cho nhau
SOL_LA RE2 RE2_FA2 FA2_SOL2

Bao nhiêu niềm vui đang có
SOL2 SOL2_FA2 RE2 FA2 FA2_SOL2 SOL2_LA2

Không ganh ghét hận thù
MI2 MI2 MI2_SOL2 MI2_RE2 DO2

Chẳng gian dối lọc lừa
SOL_LA RE2 RE2_FA2 LA SOL

Vì kiếp người sẽ vội qua.
FA SOL_FA RE  RE2 DO2_RE2 

ĐK:

người ơi hãy nhớ
RE2 SOL2_LA2 SOL2 SOL2_LA2

Ta là cát bụi
SOL2 FA2 SOL2_LA2 RE2

Sẽ về cát bụi
DO2 LA LA_RE2 SOL

Thì xin đừng toan tính thiệt hơn
FA SOL_FA RE LA LA_DO2 LA_SOL LA

Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
LA RE2 RE2_FA2 MI2, MI2 MI2_SOL2 MI2 RE2 DO2

Hỏi ai có bao giờ
LA RE2 RE2_FA2 LA SOL

Không trở về cát bụi đâu.
FA SOL_FA RE RE2 DO2_RE2…

Cuộc đời là bao
RE SOL LA DO2_RE2

Hãy mến thương nhau
MI2 MI2_SOL2 MI2_RE2 RE2

Với bằng tất cả con tim
DO2 LA LA_RE2 FA FA_SOL SOL_LA

Để rồi một mai
SOL_LA RE2 RE2_FA2 FA2_SOL2

Ta lìa xa nhân thế
SOL2_FA2 RE2 FA2 FA_SOL2 SOL2_LA2

Không lo lắng ưu buồn
MI2 MI2 MI_SOL2 MI2_RE2_DO2

Chẳng nuối tiếc muộn phiền
SI_LA RE2 RE2_FA2 LA SOL

Chuyện thế sự nơi trần gian
FA SOL_FA RE RE2 DO2 RE2


Leave a Reply